ساخت سازه گلخانه

گروه کشاورزی صنعتی کوشاکاران دهکده راه پرفراز و نشیب رشد و پیشرفت در عرصه طراحی، مشاوره و اجرای سازه‌های مدرن گلخانه‌ای را به صورت غیر رسمی از ۲۰ سال قبل و با همکاری شرکت‌های خارجی به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت صنعت گلخانه در کشور آغاز نموده و هم اکنون با داشتن تجربه طولانی در این زمینه آماده خدمت‌رسانی به کشاورزان و همکاران گلخانه‌ساز عزیز کشور می‌باشد.

گروه کشاورزی صنعتی کوشاکاران دهکده راه پرفراز و نشیب رشد و پیشرفت در عرصه طراحی، مشاوره و اجرای سازه‌های مدرن گلخانه‌ای را به صورت غیر رسمی از ۲۰ سال قبل و با همکاری شرکت‌های خارجی به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت صنعت گلخانه در کشور آغاز نموده و هم اکنون با داشتن تجربه طولانی در این زمینه آماده خدمت‌رسانی به کشاورزان و همکاران گلخانه‌ساز عزیز کشور می‌باشد.

گروه کشاورزی صنعتی کوشاکاران دهکده راه پرفراز و نشیب رشد و پیشرفت در عرصه طراحی، مشاوره و اجرای سازه‌های مدرن گلخانه‌ای را به صورت غیر رسمی از ۲۰ سال قبل و با همکاری شرکت‌های خارجی به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت صنعت گلخانه در کشور آغاز نموده و هم اکنون با داشتن تجربه طولانی در این زمینه آماده خدمت‌رسانی به کشاورزان و همکاران گلخانه‌ساز عزیز کشور می‌باشد.